info.nl@mirec.com   +31 40 250 88 00

Logistieke diensten en vernietiging

Gegarandeerde Vernietiging met ‘Certificate of Destruction (COD)’

Mirec BV biedt diensten voor de vernietiging van producten die absoluut vernietigd moeten worden. Het verwerkingsproces van Mirec verzekert u dat alle producten en eventuele data worden vernietigd. Bovendien kunnen wij u op verzoek een bewijs van vernietiging (COD) leveren per shipment of zelfs per product met daarop vermeld merk, type en serienummer van betreffende producten.

Beveiligde opslag, transport en logistiek

Daar waar de klant veelal kennis in huis heeft van de distributielogistiek voor nieuwe producten, blijkt dat in het geval van afgedankte en/of overtollige elektronische producten specifieke kennis nodig is van ‘afval transport’. Om onze klanten maximaal van dienst te zijn leveren wij maatwerk op het gebeid van de afvoer van uw afgedankte en/of overtollige producten. Zowel palletvervoer als bulkvervoer door middel van containers of wagens behoren tot de mogelijkheden en uiteraard dragen wij zorg voor alle wettelijk voorgeschreven vergunningen en documenten.

Te verwerken producten die als product nog marktwaarde hebben en die om die reden extra zekerheden vragen, kunnen gedurende opslag en verwerking geplaatst worden in 24/7 beveiligde ruimtes.